Wzniesiona w 1925 przy ul. Partyzantów (d. 68), róg Orlej 1, przez lekarza Bolesława Modzelewskiego. Piętrowa, o bogatym detalu architektonicznym (pilastry w narożach, bogato profilowany gzyms, rozczłonkowany pas między kondygnacjami), okna na piętrze wieńczą tablice i nadproża. Od ul. Partyzantów w szczycie dachu okna, osłonięty dodatkowo murem z płycinami, słupkami i 5 małymi niszami, nad ryzalitem m.in. 2 pary dekoracyjnych słupków. 
Przed wojną mieszkał ks. Antoni Gomółka (parter) i Kazimierz Rutkowski (zginął na Rotundzie). U Modzelewskiego mieszkało też małżeństwo lekarzy Władysław i Natalia Kozłowscy, a w 1945 adwokat Władysław Rust obrońca w procesach Poznańskiego Czerwca. W niej spędził młodość znany polski działacz i dziennikarz bokserski Lucjan Olszewski. Od l. 20. przez ponad pół wieku mieścił się w niej sklep spożywczy spółdz. "Robotnik" (nr 5), a jak wspomina Z. Wiktorowicz, także "mleczarnia" Szymańskiej ze świeżym nabiałem.


* W starym, dużym drewnianym domu Modzelewskich jak i nowej kamienicy w 1 poł. XX w. w różnym okresie wynajmowało mieszkania  kilkadziesiąt osób, również zaraz po wojnie. Oprócz już wymienionych byli to m.in. Jan Mocura dyr. KKO, urzędnicy (Antoni Padowski, Julian Rossa, w a 1945 Aleksander Pawłowicz, Zofia Białkowska), lekarze (Antoni Kaczkowski i Piotr Branicki w 1945). nauczyciele (Maria Dykówna, Janina Rodziewiczówna z Wilna), a także Aleksander i Nina Saniutycz-Kuroczyccy (inż. leśny i nauczycielka muzyki). Szereg mieszkających osób związanych było bezpośrednio z utrzymywanym domem: kucharka (S. Hojna), szofer (K. Brochocki), lokaj (A. Sakowicz) oraz gospodarstwem (ogrodnicy J. Laskowski, S. Bijas, J. Turek).