Ur. w Łebedynie (Ukraina), urzędnik, następnie dyrektor zamojskiej Kasy Chorych, skarbnik KMK i ZP LOPP, działacz SN. Od 1940 w konspiracji ZWZ, w pierwszej "piątce" BIP, szef Biura Informacji i Propagandy ZWZ-AK. Zamordowany przez gestapo. We wspomnieniach trochę romantyk, trochę poeta. Żona Janina od 1934 uczyła w gimnazjum i seminarium, była także aresztowana. Mieszkali w domu Modzelewskiego.