Największe kamienice staromiejskie wg podatku od nieruchomości w 1939

 Dom Centralny
 Dom Czerskiego, ul. Kolegiacka
 Kamienica ul. Kołłątaja 6
 Kamienica ul. Pereca 6
 Kamienica ul. Kościuszki 6
 Kamienica Rynek Wielki 1
 Kamienica ul. Moranda 1
 Kamienica ul. Kościuszki 7/9
 Kamienica ul. Staszica 25
 Kamienica ul. Żeromskiego 11

3201
2443
1587
1380
1360
1310
1277
1275
1260
1192