Rynek Solny posiada podcieniową zabudowę w pierzei północnej (kamienice: ul. Zamenhofa 10, Zamenhofa 12 i Zamenhofa 14) i wschodniej. Tę drugą tworzą cztery piętrowe kamieniczki z adresem Rynek Solny 1 – 4, numerowanej w kolejności od południaj (dawniej jako ul. 1 Maja). Niższe niż inne staromiejskie domy podcieniowe, środkowe nawet przysadziste, nadają pierzei kameralnego, małomiasteczkowego charakteru.
Powstały w XVII w., później nie ulegały jakimś zasadniczym przebudowom. Posesjonatami aż do ostatniej wojny byli Żydzi. Na pocz. l. 80. XX w. odrestaurowane.
 - Kamieniczka nr 1 (d. ul. 1 Maja 4, róg ul. Pereca 18), przed wojną w posiadaniu Wechterów, do renowacji sklep nasienny obecnie lodziarnia "Bosko".
 - Kamieniczka nr 2 (d. ul. 1 Maja 6), przed wojną w posiadaniu Birkanów.
 - Kamieniczka nr 3 (d. ul. 1 Maja 8), przed wojną w posiadaniu Gelibterów, odróżnia się bardzo niskim dwuarkadowym podcieniem.
 - Kamieniczka nr 4 (narożna, ul. Zamenhofa 13), rozebrana w 1825 i odtworzona ponownie 1955-57 proj. Cz. Gawdzik, mieści hotel „Senator”.