Narożna, podcieniowa, d. Rynek Solny 5. Powstała w 1 p. XVII w., w 2 połowie XVII w., w XVIII i 2 ćw. XIX przebudowana. W 1934 nadbudowano 2 piętro, a rok później urządzono jeszcze mieszkania na poddaszu (proj. J. Margules, K. Brausztejn). Prawdopodobnie od początku w posiadaniu właścicieli żydowskich, w XIX w.  Wolfenfeldów, w 1 poł. XX w. Witlinów. Od strony ul. Daniłowskiego przed wojną znajdowało się murowano-żeliwne ogrodzenie i ganek o niespotykanej w Zamościu, nie mającej odniesień do lokalnej tradycji dekoracji. Po wojnie był w tym miejscu sklepik Badziana.