Podcieniowa, d. Rynek Solny 3. Powstała w l. 30 XVII w. i 2 poł. XVII w. (z tamtego okresu pochodzą sklepienia kolebkowo-krzyżowe), w 2 ćw. XIX przebudowana, a z k. XIX nadbudowana o 2 piętro. Należała do właścicieli żydowskich, w XVII w. do Nosalczyków XIX w. w posiadaniu Wolfenfeldów, a w 1 poł. XX w. do Mendelsonów.