Ur. w Warszawie, żołnierz szarych szeregów, uczestnik powstania warszawskiego, później mieszkał kolejno w Rembertowie, Lublinie, Biłgoraju i Zamościu, przez wiele lat będąc dyrektorem Wojew. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (1975-94). Był pierwszym w wojew. lubelskim lekarzem, który uzyskał specjalizację z higieny i epidemiologii. W imieniu rodziców odebrał medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Działacz "Społem".