Ur. w Szynwaldzie, od 1968 w Zamościu, w 1975-91 kierował kinem "Stylowym", pracował w nim jeszcze po przejściu na emeryturę. W 1984 i 1988 wybrany został do MRN, był też w 1990-94 radnym miejskim oraz przewodniczącym osiedla rejonu ul. Św. Piątka. Występował w chórze "Rezonans".