Ur. w Zamościu (Majdan). Ukończył zamojskie gimnazjum (1928) i wykonał z tej okazji tableaux z karykaturami kolegów absolwentów (pokazane na wystawie w 1974), jeździł motocyklem. Studiował w Krakowie na ASP. W 1930 związał się z grupą "Szczep Rogate Serce" Stanisława Szukalskiego (miał ps. "Cieszek z Zamościa") i tworzył prace w swoistym klimacie symboliczno-treściowym. Mimo szacunku do "szczepowców", przyjaźni, nie potrafił zostać przy ich doktrynie, różnił go temperament twórczy.  W 1932 uczestniczył w wystawie "niezależnych" (Wilno), a w 1934 grupy "Al Fresco" ("Zachęta"). W 1945 zaprezentował w Krakowie m.in. prace z motywami martyrologii Zamojszczyzny. Dyplom ASP otrzymał dopiero w 1956.
Po wojnie obrał indywidualną drogę. Realista, z wyraźnym piętnem oryginalności (subiektywny realizm), nie unikając uproszczeń, syntezujących ujęć, swoistego traktowania przestrzeni. Malował martwe natury, portrety, pejzaże (wpływ franc. fowistów i niem. ekspresjonistów), odwołując się do wspomnień z dzieciństwa (np. Podwórko z kurami, Podwórze z psem, Drzewa w słońcu). Także rzeźbił, uprawiał polichromię. W wakacje przyjeżdżał do Zamościa, chodził w plener.
Przed wojną namalował też do kościoła szkolnego nie zachowane dzisiaj obrazy: Hołd młodzieży przed Chrystusem i św. Józefata Kuncewicza, a także obraz do kościoła w Księżpolu, w 1945 przedstawił rysunki okupacyjne, pozostawił także polichromie w kościołach w Komarowie, Goraju, Księżpolu, Gorzkowie, Krzeszowie.
Wysoko ceniony był zwłaszcza w l. 60., uczestniczył w Festiwalach Malarstwa Polskiego (Szczecin 1962, 1966), wystawie malarzy krakowskich w Bratysławie (1964). Miał indywidualne wystawy w Krakowie w 1955 (TPSP), 1962 (140 prac, w tym 113 olejnych, TPSP), 1972 (retrospektywna, 120 prac, TPSP), 1982 i Zamościu 1974 (ok. 30 obrazów, gł. portrety). Kolekcjoner obrazów, ceniony rzeczoznawca dzieł sztuki. Zm. w Krakowie.

 * Podczas wystawy "Plastycy w walce o pokój" w Zachęcie (1950) zaprezentował obraz Majdan zelektryfikowany (85x110).