Syn Pawła kołodzieja z Nowej Osady, ukończył szkołę techniczną w Saksonii i budował kolej transsyberyjską, w czasie I wojny, przez Chiny powrócił do Zamościa, eksploatował kamieniołomy w Senderkach prowadził Biuro Budowlane (oba wspólnie z Karolem Kallwajta), po bankructwie w 1932 osiadł w Gdyni. Córka Wiktoria (zm. 1944) absolwentka Instytutu Pedagogicznego w Szwajcarii, założyła w Lublinie prywatne gimnazjum.