Ur. w Zamościu, s. Jana, kupca i przemysłowca, tu zdobył wykształcenie początkowe. Kolejne zdobywał w Lublinie (szkoła Handlowa), Woroneżu (gimnazjum), Paryżu (uniwersytet na Sorbonie), Odessie (uniwersytet), Krakowie (1918 doktorat na UJ). Pracował na Politechnice Warszawskiej i od 1925 na Uniwersytecie Wileńskim (profesor, prodziekan). Skupiał się na zagadnieniach teorii funkcji rzeczywistych, jedną z ok. 40 prac wydał we Francji (1939). Był działaczem AZS, będąc pionierem narciarstwa na tamtych terenach. Zamordowany 5 VIII w wileńskim więzieniu przez NKWD.