Otwarty 7 XII 1930 o 13-tej w miejsce resursy, celem zogniskowania życia towarzyskiego i społecznego w Zamościu, jego założycielem był starosta Pryziński (w sali jego portret), a I-szym prezesem został Kazimierz Lewicki. Mieścił się w Bramie Lwowskiej (dawnej elektrowni), wpisowe wynosiło 15 zł, a składka 5 zł miesięcznie. Należało do niego ok. 100 osób, a większe ożywienie przeżywał za rządów Z. Krauzego (radio, prasa, brydż, odczyty, potańcówki). polecał bogato zaopatrzony bufet, wykwintne i smaczne śniadania, obiady, kolacje (1939). Niemcy urządzili w nim w 1940 kasyno oficerskie.

Skład I-szego Zarządu:
Prezes Kazimierz Lewicki dyrektor gimnazjum
wiceprezesi: Adam Sajkiewicz ziemianin, Tadeusz Koziorowski sędzia Sądu Okręg.
Sekretarz: Antoni Legieć wiceprokurator, Skarbnik: Marjan Sochański prow. farm., Gospodarz: Jan Pryziński starosta
Członkowie Zarządu: Alfons Głowacz prezes Sądu Okr., dr Kazimierz Porębski lekarz, Stanisław Czerski przemysłowiec, Zygfryd Krauze sędzia hipot., Adam Lipczyński ziemianin, Hieronim Muszak adwokat
Komisja Rewizyjna: Ignacy Margules obywatel, Edward Szrot profesor, Feliks Wiśniewski dyr. Oddz. Banku Ziem.
Zastępcy: Tadeusz Burzmiński sekr. Wydz. Pow. Sejm., Władysław Oleszek zast. insp. szk., Jan Jakubowski mag. praw.

 - Pisownia oryginalna, m.in. właśc. Suchański

 * Z zaproszenia na otwarcie - Klub Obywatelski z czytelnią wszystkich poczytnych pism polskich i zagranicznych, codziennych i periodycznych. W salonach klubu pomieszczono dla użytku członków fortepian, radjoaparat, bilard, wszelkie gry towarzyskie i nadto bufet z umiarkowanem cennikiem. Klub posiadać będzie osobny pokój z telefonem dla załatwiania interesów handlowych czy innych spraw osobistych. Będzie zatem dla członków zwłaszcza przyjezdnych pewnego rodzaju punktem oparcia i miejscem spotkań ze znajomymi lub interesantami.