Powstał w 1911, w którym żydowska elita miasta korzystała także z innych gier, z wyłączeniem hazardowych. Organizował także, a może przede wszystkim bale, maskarady, "wieczorki tańcujące", statut dopuszczał organizowanie przedstawień, utworzenie biblioteki i czytelni. Jego prezesem był lekarz Izaak Halpert, mieścił się w kamienicy Inlendera przy Rynku Wielkim.

 * Do czołowych działaczy należeli dentysta Henryk Suchodolski, farmaceuta Eliasz Mandeltort, drukarz Jakub Hernhut, przemysłowiec Samuel Dichter, przywódca Bundu Samuel Aszkenazy, kupcy Jonasz Perec i Wigdor Inlender.
 * Klub organizował zabawy taneczne urozmaicone różnemi atrakcjami przy dźwiękach muzyki i uroczyście udekorowanej sali.