Był zamiłowanym fachowcem i pod jego kierunkiem w 1922-33 drukarnia osiągnęła wysoki poziom (bibliofilska książeczka T. Gładycha Książeczko moja, 1928), drukował m.in. "Ziemię Zamojską".