Pochodził ze starego rodu florenckiego, był przez długie lata dyplomatą papieskim. Będąc kardynałem, podczas misji mediacyjnej w Polsce (uwolnienie arcyksięcia Maksymiliana), w 1588 gościł w Zamościu ma zaproszenie Jana Zamoyskiego. Po wyborze na papieża (1592), na prośbę Hetmana wydał bullę zatwierdzającą fundacje zamojskiej Kolegiaty i Akademii (przydał jej do godła swój herb rodowy). Jego portret znajduje się Muzeum Sakralnym w Zamościu.