Niewielka budowla forteczna w Parku Miejskim (przed Bramą Lubelską Starą). Wzniesiony nad kanałem wodnym fosy służył do jej obrony (przebiegał po nim most prowadzący od murów do rawelinu). Powstał w 1837 jednocześnie z 3 innymi kojcami. Ma kształt nieregularnego pięcioboku z wąskimi strzelnicami, o charakterystycznych ceglano-kamiennych elewacjach. W sklepionym wnętrzu w czasie I wojny był magazyn trzciny, później zimą szatnia przy lodowisku, w 1945 urządzono skład kajaków i łódek, w 1947 umieszczono model miasta (osobne hasło) oraz lapidarium - 19 fragmentów pochodzących z budowli zamojskich, m.in. tralki i balustrady z pałacu, a także wmurowano płytę z VII bastionu (1641). W kamieniu nad wejściem wykuty był napis Model Twierdzy Zamość. Eksponat Muzeum Miejskiego. Ekspozycję otwarto 12 X 1948.
Od 1978 kojec był w ...renowacji. W 1 poł. l. 80. odkryto i zabezpieczono fundamenty kojców przed Bramą Lubelską Nową i przed furtą w kurtynie VI - VII, ostatni tkwi w ziemi przed Bramą Lwowską Nową. W IV - IX 2019 - odwiedziło 840 osób.


 * Na pocz. l. 70. XX w. latem w kojcu, posiadającym znakomitą akustykę, organizowano dla studentów krakowskich koncerty muzyki poważnej przy świecach.