Najbardziej znane XIX-wieczne ujęcie dawnej Kolegiaty pochodzi z Albumu widoków historycznych Polski Napoleona Ordy (1882-83, 260 prac). Jego rysunki litografował Alojzy Misierowicz, a odbijane były w pracowni M. Fajansa, Rysunek powstał ok. 1880, zatytułowany Zamość, ukazał się z krótką charakterystyką miasta (także w j. francuskim). Wykazuje zbieżność z kilka lat wcześniejszym zdjęciem K. Strzeleckiego (Album Zamojskie 1878). Równolegle powstał też rysunek F. Brzozowskiego do litografii w "Tygodniku Powszechnym" 1882 nr 21.
Podobne, różniące się szczegółami, ujęcia pochodzą z  monumentalnego rosyjskiego, wielotomowego albumu Malownicza Rosja (1896) oraz w Atlasu Geograficznego Ilustrowanego Królestwa Polskiego Józefa Bazewicza (1907). W Muzeum Narodowym w Warszawie obok odbitki litograficznej (19,5x28,5 cm, na karcie 31,5x45 cm) znajduje się też niewielki pokolorowany (akwarela) rysunek przypisany Ordzie (tu inna jednak niż oryginale - pusta ławka, jak u Brzozowskiego). Zamojska litografia Ordy wyszła w l. 80. jako reprint, ponownie w 2007.


 * Tekst pod litografią - Miasto warowne z zamkiem założone w r. 1580 przez Jana Zamojskiego Kanclerza i Hetmana W.K. Zatwierdził ordynacyę Król Zygmunt III r. 1589. Jan Zamojski fundował tu Akademię z dziesięciu katedrami. - W kolegiacie zbudowany r. 1600 znajduje się grób jego i późniejszych członków domu Zamojskich. - Zamość kilkakrotnie był palony i niszczony. W r. 1648 oblegał go Bohdan Chmielnicki, w 1656 dobywał Duglas generał Szwedzki. Oblężeni odparli mężnie oba najazdy. (także w j. francuskim)