Działały w czasach PRL. W 1955 złożono 1356 wniosków, 886 skończyło się ukaraniem, (pijaństwo, chuligaństwo 32%, wykroczenia drogowe 25%, handlowe 13%, sanitarne 11%). W 1957 wpłynęło 476, 1958 - 769, 1959 - 953 (ukarano 789), 1960 - 625 (501), 1961 - 583 (450), 1962 - 608 (447), 1969 - 882 wnioski. W kadencji 1882-86 do kolegium przy MRN wpłynęło 8843 wniosków, karząc 7751 (umorzono 454, uniewinniono 158, odstąpiono od ukarania 64).