Pochodził z Sandomierskiego, w wojsku od 1809, w zamojskiej twierdzy od 1811 - podinspektor popisów. Podczas oblężenia w 1813 był w Radzie Obrony Twierdzy, komisarzem ds. zaopatrzenia, stały łącznik z oblegającymi. Zorganizował wytwórnię naczyń glinianych, garbarnię i mennicę. Był łącznikiem ze sztabem Rosjan, pełnomocnikiem podczas rokowań, jednym z trzech przedstawicieli twierdzy, którzy podpisali kapitulację. Za swoje zasługi odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, otrzymał szlachectwo. Zm. w swoim majątku na wsi.