Ur. w Wadowicach, służył w Legionach Piłsudskiego, w 1920 ranny, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Do 1939 był oficerem kontrwywiadu w 9 p.p. W konspiracji był również oficerem wywiadu, potem z-cą szefa wywiadu obwodu ZWZ, ps. "Turner". Aresztowany i torturowany przez gestapo, po 4 miesiącach powiadomiono, iż zmarł w Auschwitz, w rzeczywistości - jak ustalił syn - zginął z grupą Polaków w Sonnenstein pod Dreznem, zagazowany. Mieszkał przy ul. Prostej 8. Opublikował artykuł Historia Zamościa ("Wiarus" 1938 nr 1). Żona Aleksandra (1900 - ?) była także w konspiracji ("Krystyna"), więziona na Zamku, po wojnie w Lublinie. Syn Kazimierz Kowalczyk, przez kilkadziesiąt lat trener kolarzy.


  * Miał szansę zbiec przed aresztowaniem, ale jak wspomina syn miał powiedzieć podobno  Jest wojna, ofiary być muszą.