W XVII w. powstało w tym miejscu 5 domów ormiańskich. W  1 ćw. XIX w. na ich miejscu wzniesiono obiekt koszar artyleryjskich dla 120 żołnierzy, piętrowy, rozciągający się między ul. Grecką i Łukasińskiego (13-osiowy). Budynek należał do zespołu koszarowego między ul. Grodzką, Grecką, Pereca i Łukasińskiego, m.in. na terenie dawnego kościoła ormiańskiego z otoczeniem. W posiadaniu wojska aż do końca l. 50. XX w. Od 1919 była tam komenda uzupełnień, ale także od 1938 Hurtownia Kolonialna i sklep żelazny Urbanowskiego (w narożu, ul. Grecka). Później były tam mieszkania i sklepy, m.in. "Dom Towarowy", a po renowacji od 1993 bank PKO SA. Po dawnym przeznaczeniu budynku pozostał wzdłużne korytarze i kolebkowo-krzyżowe sklepienie.