Obiekt wzniesiony przez wojsko, powstał  w l. 30. XIX w. w miejscu dawnych domów z przełomu XVIII/XIX w. Od 1845 mieścił urzędy gospodarcze powiązane z koszarami mieszczącymi się w gmachu pofranciszkańskim. Dwuskrzydłowy, 2-kondygnacyjny, przy ul. Staszica, z elewacją o charakterze reprezentacyjnym od strony wschodniej ("franciszkanin", dawny skwer) - 9 osi z szerokim, pozornym ryzalitem, pierwotnie zwieńczonym dwustopniowym murkiem. Od strony południowej (ul. Żeromskiego 4, również jako nr 2) wysoka skarpa i mur z bramą na podwórze. W latach międzywojennych obok mieszkań mieścił się tam Inspektorat Pracy i Inspektorat Szkolny, w czasie okupacji niemiecka firma „Dekage”. Od 2018 opuszczony, a rok później przystąpiono do jego rozbiórki.

 


 * Na planach z 1845-50 oznaczony jako dom z pomieszczeniami gospodarczymi, od 1851 "dom oficerski". Połączony od ul. Staszica i Żeromskiego murowanym ogrodzeniem z "franciszkaninem" tworząc zamknięty plac koszarowy.