Ur. w Warszawie, od 16 roku życia w wojsku, uczeń szkoły artylerii i inżynierii. Służył w Korpusie Inżynierów, w 1817-26 w zamojskiej inżynierii (formalnie w Korpusie), jako porucznik, od 1822 kapitan w Zamościu, adiutant J. Malletskiego. Projektował Nową Bramę Lwowską i prawdopodobnie Lubelską, przebudował dwa bastiony. Anonimowy rękopis  przypisuje mu urządzenie  frontu południowego twierdzy, dzieła zewnętrzne tego frontu, obszerne piekarnie w sklepionych kazamatach.
Zachowała się seria jego widoków z twierdzy (zbiory pryw. spokrewnionych z Lelewelami p.p. Zofii i Zbigniewa Russockich w Krakowie oraz Muzeum Państwowe w Petersburgu). Posłużyły m.in. do odtworzenia południowej strony fortyfikacji zamojskich, a obraz przedstawiający Rynek jest potencjalnym źródłem do odtworzenia studni i attyk w pierzei wschodniej. Po 1831 we Francji i Szwajcarii (proj. mostu na Aar pod Bernem). Pochowany został na Górnym cmentarzu w Bernie. Brat słynnego historyka Joachima i Prota, uczestnika obu powstań (1831, 1863), kronikarza rodziny, który również służył w Zamościu.