Był ławnikiem Sądu Okręgowego, radcą tow. Kredytowego Ziemskiego (w tej roli bral udział w słynnym przyjęciu na cześć bpa Jaczewskiego), wygłaszał odczyty o rolnictwie (1907), był ofiarnym filantropem i subskrybentem wydania jubileuszowego dzieł Kraszewskiego. Ufundował kaplicę neogotycką w Mokrem (1905)