Zamościanka, uczęszczała do I LO i społecznego liceum, absolwentka KUL (historia), przewodniczka po Zamościu, oprowadza w historycznych strojach. Jest pasjonatką damskich strojów z dawnych epok, które tworzy mamą Dorotą (ok. 30 sukien). Należy do najaktywniejszych animatorek stowarzyszenia "Turystyka z Pasją" i jest jego prezes. Autorka tekstów popularyzujących historię miasta ("Nowy Kurier Zamojski"), pomysłodawczyni Kalendarza 2023 - Szekspir w Zamościu. W 2022 w ramach stypendium prezydenta Zamościa uszyła stroje inspirowane portretami, dla Zamoyskich, Jana, Jana Sobiepana, Anny i Teresy Anieli.