Ur. w Zamościu, z domu Muszak. Ukończyła LO (1951), następnie historię sztuki na KUL. W 1960-90 kierowała zamojskim muzeum (od 1975 dyrektor), doprowadziła do ogromnego rozwoju placówki, wzbogacenia o wiele unikalnych zbiorów i przeniesienia muzeum do odrestaurowanej, większej siedziby, a także utworzenia muzeum w Arsenale. Była w 1969-80 z ramienia Stronnictwa Demokratycznego posłem na Sejm V i VII kadencji, a od 1972 przewodniczącą PK SD, potem WK SD, a także czł. CK SD, ponadto czł. i z-cą przewodniczą PMRN i czł. WRN. Działała w Lidze Kobiet i TKKŚ. W 1965 została sekretarzem Powiatowego Komitetu Współpracy z OKBZH. Odznaczona Krzyżem Oficerskim OOP. Honorowy Obywatel Zamościa (1996). Całe życie mieszkała na Starym Mieście, w Domu Centralnym, a po renowacji nieco dalej przy ul. Żeromskiego. Spoczęła na cmentarzu komunalnym.