Powstała 1 XI 1931 na posesji Lubelskiego Syndykatu Rolniczego przy ul. Partyzantów (do niedawna "Spomasz") jako spółka z oddz. w Kowlu pod zarządem Kazimierza Czaplickiego - 90% udziałów, zaginął w czasie wojny). Posiadała odlewnię (uszkodziła bomba), zajmowała się remontami i sprzedażą maszyn i narzędzi rolniczych m.in. przedstawicielstw "Cegielskiego" z Poznania i "Unii" z Grudziądza i Chełmna. Plac firmy wyłożony był klinkierem. Niemcy urządzili tam warsztaty naprawy samochodów HKP Stutzpunkt 556.
W okupację zakopano 20 t. złomu żeliwnego. W XI 1944 pod ówczesnym adresem ul. Lwowska 59 czynna jako odlewnia dla maszyn rolniczych, części do maszyn, naprawa. Po wojnie do majątku firmy należał silnik 36 KM. W 1945 zatrudniała do 15 osób (kier. Jerzy Wojciech Czaplicki). Od 3 XII 1945 firma była własnością s-ki Czaplicki - Zjeżdżałka, później pod przymusowym zarządem państwowym. Odlewano m.in. części do maszyn i narzędzi rolniczych, w magazynach było 359 maszyn - brony, pługi, pielinki, obsyparki, kultywatory, lemiesze, odkładnie. W 1945 miesięcznie powstawało 1,5 t. odlewów (optymalne możliwości 3,5-4 t.). W 1948 produkowano kieraty, młockarnie i sieczkarnie, odlewy z własnych i nadesłanych modeli, a zatrudniano 16 prac. fizycznych, 3 umysłowych, 9 uczniów, były motory 15, 7 i 5 KM.  23 X1950 firmę przejęło państwo, a 21 XI 1950 na jej bazie powstał Zamojskie Zakłady Metalowe (później ZZPT, "Zamet", "Spomasz" - osobne hasło), ob. w d. budynku drukarnia "Attyla".
 ,