Ur. w Zamościu, z pochodzenia Żyd, do 1871 studiował w Jenie. Został lekarzem w armii napoleońskiej, w 1814 wrócił, uczestniczył w 8 bitwach, odznaczony orderem Virtuti Militari i Legią Honorową. Przez pewien czas do 1826 kierował szpitalem wojskowym w Zamościu. Później w Warszawie prowadził prywatną praktykę, zm. w Płocku.