W 1714 stał na czele delegacji, z którą potwierdzał w aktach krasnostawskich przywileje miasta Zamościa, był burmistrzem, wójtem i wielokrotnie ławnikiem. W 1698 nabył kamienicę w Rynku Wielkim 8, którą później nadbudował, w elewacji umieszczając postać swego patrona. Później nabył jeszcze sąsiedni dom (nr 6). W 1696 wymieniany również jako właściciel 3 folwarków na przedmieściu (Przedmieście Lwowskie, Janowice, ulica Drabowa).