Powstała w 1922 i tymczasowo mieściła się w Bortatyczach. W 1923-27 wzniesiona staraniem działaczy Sejmiku Powiat. w Janowicach Małych. Budowę rozpoczęto 3 V 1923. Duży zespół stylowych obiektów (proj. Kazimierz Zaremba), m.in. obszerny spichrz w stylu dawnych dworków polskich, powstał kosztem 400 tys. zł (po wojnie do czasu wybudowania elewatora pełnił funkcję państwowego magazynu zbożowego). Główny budynek liczył ponad 30 sal. W poświęceniu szkoły uczestniczył prezydent RP Mościcki (18 VI 1927). Zajęcia rozpoczęto 15 X 1925 (58 uczniów). Szkoła (11-miesięczna, później od 15 I) przeznaczona była dla 60 chłopców (zwykle było ich mniej, mieli od 14 do ponad 20 lat), występujących zawsze w maciejówkach, z zielonymi lampasami (dyżurni od 5.30 - 6.45 zajmowali się obrządkiem).
Nauczanie oparto na  programie ludowych szkół rolniczych typu pszczelińskiego. Uczono podstaw agrotechniki, prawy lucerny, koniczyny, tytoniu, warzyw, sadownictwa, hodowli. Gospodarstwo liczyło 60 ha, zatrudniano 3 fornali, hodowano bydło białogrzbiete, świnie rasy wielkiej, białej angielskiej, kury zielononóźki. Każdy uczeń uprawiał też kilkunastometrowy ogródek. W 1939 założono pierwszą w powiecie plantację tytoniu. Uczniowie prowadzili tucz trzody na potrzeby internatu. Szkołę ukończyło 567 uczniów, połowę stanowili uczniowie z poza powiatu zamojskiego, 95% chłopscy synowie. Kierował nią jej współzałożyciel Stefan Bauer (osobne hasło), absolwent Akademii w Dublanach, organizator spółdzielczości, więzień Oranienburga. Szkoła była odznaczana medalami i dyplomami.
Na terenie szkoły mieściła się początkowo również mleczarnia, a w czasie okupacji Niemcy umieścili w niej szkołę jazdy SS-Reit und fahrschule (wybudowali obszerną stajnię i ujeżdżalnię), której adepci dokonywali egzekucji na Rotundzie. Na terenie szkoły mordowano Żydów i jeńców radzieckich. Niemcy planowali stworzyć tu Instytut Rolny, z którego promieniowałaby kultura agrarna na wschód. Po wojnie stacjonowała w niej Armia Czerwona. Później wróciły szkoły (osobne hasło: Szkoły rolnicze). Obiekt gruntownie remontowano na pocz. l. 69-tych.
 Absolwenci: 1926 - 39, 1927 - 46, 1928 - 30, 1930 - 34, 1931 - 36, 1932 - 35, 1933 - 46, 1934 - 38, 1935 - 35, 1936 - 44, 1937 - 52, 1938 - 45, 1939 - 50

 * Koszt budowy (w tys. zł): gmach główny  249,6, budynek inwentarski 28,5, czworak 36,1, spichlerz 25,9, szopa narzędziowa z majsternią 18,9, stodoła 16,2, chlew dla służby  5,4. 
 
* Program nauk: rolnictwo 200 godz., hodowla i mleczarstwo 200, ogrodnictwo i pszczelarstwo 158, pogadanki gospodarcze, rachunkowość gospodarcza i spółdzielczość 140, weterynaria 41, higiena, ratownictwo i budownictwo 40 rachunki 168, j. polski 148, przyroda 90, historia 42, nauka o Polsce 44, geografia 30, pogadanki religijno-etyczne 20.
 * Sztandar wręczony szkole w 1927 wykonany był z wełniaka w kolorze sukmany zamojskiej z szamerowaniem po bokach, z jednej strony srebrzy się znak związku, z drugiej złocą słowa Asnyka: Trzeba z żywymi naprzód iść...