Ur. w Kowlu, do Zamościa przybył z Jędrzejowa. Ukończył zamojskie liceum (1950), rok wcześniej wygrał szkolny konkurs literacki. Pracuje na UMCS. Jest największym współcześnie znawcą życia i twórczości H. Sienkiewicza, uczestniczył w organizowanych przez Bibliotekę Miejską konferencjach poświęconych pisarzowi.