Pracował ok. 1768 na zamówienie Klemensa Zamoyskiego. twóca szeregu portretów ordynackich (m.in. w Muzeum Zamojskim).