Pierwszy powstał 1 VI 1992 - "Pod 21" Tadeusza Plewy (Nowy Rynek 21b), który istnieje do dzisiaj "Rajus"), a 4 VII 1992 jeszcze "Fant" (ul. Partyzantów 39), następnie "Inwestor" (hotel, potem ul. Staszica 4, Kościuszki 5) - wszystkie trzy dotąd istnieją. Kolejny powstał w 1993 "Na Szwedzkiej" (nr 19), "Kredyt" (ul. Piłsudskiego 27) i przy ul. Polnej 14, w 1994 "AZ" (ul. Peowiaków 90) a później także "Toten" (ul. Gminna), "SOS", "Els Enterprises", w 1999 aż trzy w Nowym Rynku. W 2010 czynnych było 6 lombardów, 2013 - 8, obok "Rajusa" najstarszym Lombardem jest "Toten". W 2013 powstał pierwszy lombard na Starym Mieście = "MB Sklep" (ul. Żeromskiego 16).