Ur. w Grabowcu, absolwent Liceum Ekonomicznego i KUL, studia doktoranckie na ATK. Był dziennikarzem Katolickiego Radia Zamość, wizytatorem Kurii Biskupiej, pracownikiem ODN, w 2003-2005 dyrektorem Liceum Katolickiego. W 1998-2002 wiceprezydent Zamościa, w 2006 kandydował na stanowisko prezydenta (22% głosów). Przewodniczący oddz. okręgowego Republikańskiej Partii  Społecznej (2004), prezes "Hetmana", czł. założyciel KIK (od 1987 sekretarz).