Ur. w Wierzbie, ukończyła Liceum Ekonomiczne w Zamościu i KUL(polonistka). Debiutowała w "Kamenie" (1975), tam również pracowała, zatrudniona także w wydawnictwie prasowym RSW. Publikowała m.in. w "Akcencie", współtworzyła grupę poetycką "Przestrzeń". W 1985 wyszedł jej pierwszy tomik Świerkowa droga (Lublin), następne: Jeszcze raz i Czas wyjścia (obydwa w 1990).