Ur. w Zamościu. Był właścicielem dużego składu materiałów i futer (ul. Staszica 31), wiceprzewodniczącym Związku Kupców, prezesem zarządu Gemiłus Chesed (Kasa Bezprocentowa), a także czł. Rady Nadzorczej Banku Kupieckiego, ławnikiem, kandydował do RM (1919, z żoną Bruchą i 1939), był jednym z czołowych w mieście filantropów, od 1937 czł. PTK. W 1939 został prezesem zarządu Gminy Wyznaniowej, a następnie czł. I-szego Judenratu (później zrezygnował). Mieszkał przy ul. Grodzkiej 13. Popełnił samobójstwo, wg innych relacji zginął w Bełżcu.