Ur. w Kamionce Strumiłowskiej, ukończył lwowski uniwersytet. Był m.in. dziekanem Wydziału Humanistycznego UJK, po wojnie wykładał na UJ. Rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęcił Janowi Zamoyskiemu - Ze studiów nad Janem Zamoyskim jako humanistą i Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605. Współpracował z obiema "Tekami Zamojskimi", był w komitecie honorowym zjazdu szymonowiczowskiego (1929) i redaktorem pracy zbiorowej poświęconej poecie. Badacz kultury i literatury renesansowego Zamościa, autor cennych prac o działalności Jana Zamoyskiego na polu nauki, oświaty, kultury i sztuki, zwłaszcza w związku z Akademią Zamojską (Mecenat wielkiego. Studia o Janie Zamoyskim, oprac. i wyd. 1980). Jego imię nosi aula Collegium Novum WSH-E (2004), odsłonięcia dokonał jego wnuk Bogdan Szyszka (osobne hasło).