Ur. w Zamościu, ukończył tu gimnazjum ogólnokształcące. Od 1956 przez kilkadziesiąt lat pracował w urzędzie telekomunikacji, m.in. jako st. monter, specjalista linii międzymiastowych, od lat 70-tych do emerytury w OZPN a przez kilka lat także w OSiR. Spotkania piłkarskie prowadził od 1953 (debiut w zastępstwie i dość dramatycznych okolicznościach). W ciągu 25 lat sędziował ponad 750 spotkań (jak obliczono 1140 godzin i 4,5 tys. km na boisku) i był jednym z popularniejszych arbitrów na Lubelszczyźnie. Jako liniowy sędziował w 1978 w meczu młodzieżowej reprezentacji Polski i ZSRR w Zamościu).
Był też działaczem piłkarskim, jednym z organizatorów zamojskiego OZPN i wiceprezesem ds. sędziowskich. Wyróżniony Złotą Odznaką PZPN (1978). Krótko grał w "Hetmanie" jako junior. Do pocz. lat 60. nosił nazwisko Łata. Mieszkał w Rynku Wielkim 14.