Ur. w Lipsku, ukończył Liceum Pedagogiczne (1955) i WSP w Opolu (historia), od 1975 pracował w Kuratorium, a od 1983 szkole nr 3. Od 1980 przewodnik, przodownik turystyki pieszej, organizator rajdów, popularny działacz PTTK, wiceprezes Zarządu Okręgu. Zginął w wypadku, spoczywa na cmentarzy przy ul. Bołtucia.