Powstało 1 IX 1980, w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Lubelska 65, też przy ul. Lwowskiej), dopiero od 1989 wyłączone z ZSB i we własnej siedzibie przy ul. Partyzantów 20, pocz. z wydziałem pielęgniarstwa (do 2005 - 604 abs.). W 1986 doszedł wydz. położnych (186 abs.), w 1990 fizjoterapii (164), 1998 instr. higieny (16), 1999 ratownika medycznego (75), 2001 fizjoterapii zajęciowej (54), następnie doszły jeszcze 2002 technik masażysta (22), 2003 opiekunka dziecięca (19) i 2004 technik usług kosmetycznych. W 1998/99 rozpoczęło naukę 179 osób, doszły też wydziały ratownictwa medycznego i instruktora higieny. Szkoła posiada 7 pracowni i 3 sale wykładowe. Od 2006 studium nosi im. Stanisławy Leszczyńskiej zasłużonej warszawskiej położnej. Dyr. Wacław Czuk (1980-89), Ewa Jaśkowska (1989-94), Dorota Chrzanowska (1994-95), od 1995 Bogumiła Roziewicz.


 * W 1989 przyjęto do klas - pielęgniarka 31, położna 29.