W 2 poł. 1929 przy ul. Lwowskiej zorganizowano pierwszy kurs jazdy - Tadeusz Karpiński z Władysławem Haitlingerem (egzamin szkoły szoferskiej zdało 25 osób). Następnego roku czynne były równolegle 2 kursy (drugi przy ul. Staszica 8). Przy ul. Okrzei mieszkał Józef Jankowski instruktor "Lwowskich Kursów Szoferskich inż. Jerzego Heresco. W 1939 w Zakładach Mechanicznych  Władysława Stefaniaka naukę jazdy prowadził Zambelli z Lublina.
Po wojnie przez kilka lat organizowała je firma Kursy Samochodowe "Motor". Zachował się przygotowany w Zamościu Podręcznik automobilisty z 1945 (s. 76, rys. 93, mpis powielany). Szkoła jazdy samochodowej znajdowała się w garażu Urzędu Skarbowego. W 1948 Kurs kierowców przy ul. Jasnej, Grodzkiej i przy Gimnazjum Mechanicznym (ciężarówki Polski Fiat, Renault, motocykl Zündapp). Później trzeba było jeździć do Lublina. W 1951 kursy powróciły do Zamościa pod patronatem PZMot. (samochód Skoda i motocykl SHL).
Przez długie lata monopolistą był WUR, później jako "Wurex" (filie). Najstarsze prywatne szkoły to powstałe w 1990 firmy Mariana Bojara, Marka Kuksa i Tadeusza Pieczykolana (20 osób, 3 oddziały), oraz od 1994 "Rysbux" R. Buczaka.
W 1993 w Zamojskim Ośrodku Egzaminowania stawało do egzaminu 40-70 osób dziennie (80% na samochody osobowe), zdawał co trzeci kandydat. W 1992-97 Centrum Egzaminowania Kierowców mieściło się przy ul. Peowiaków (od 1989 zespół obiektów - obsługa, ośrodek szkolenia, handel), a od 15 IV 1998 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na ul. Męczenników Rotundy (I-szy egzamin 25 IX). Przez 10 lat pracowało w nim 97 egzaminatorów teoret. i 165 praktycznych. Przeszkolił też 348 instruktorów jazdy. Przy końcu l. 90. rocznie w Zamościu wydawano ok. 2500 nowych praw jazdy (1/3 kobiety). W 2008 WORD przeprowadził 30 tys. egzaminów praktycznych (33% zdawalności) i 15 tys. teoretycznych (79%), w 2011 - 42 tys.. W 2016 WORD przeniósł się na ul. Kilińskiego. Jego dyrektorami byli: Tadeusz Konopacki, Zbigniew Kubina, Andrzej Mulawa, Janusz Szatkowski, Piotr Błażewicz, ob. Marcin Kulig. W ciągu 20 lat przeprowadził 613,6 tys. egzaminów, w ciągu 25 - 756,5 tys.
W 1995 działało 10 ośrodków szkolenia, 2002 - 27 szkół, 2008 - 39. Do 2000 brak instruktorek, w 2005 na 122 - 8 kobiet. W 2002 największe szkoły w kolejności: PW "Wurex" M. Bajor, "Rysbux" R. Buczak, "Auto Nauka" M. Zub, OSiD "Wurex" U. Bajor, T. Pieczykolan, G. Kurantowicz. Wg % zdających za I razem w 2006: T. Pieczykolan - 48,3, Marta Trusek - 44,3, "Rysbux" - 44,2, Bimar - 42,3, Auto Max - 40,9. W II kw. 2016 najwięcej egzaminów zdało dzięki "Dobrej Szkole" A. Truska 100 (na 222), "Cabrio" T. Nelco 94 (202) i "Quattro" M. Hałuba 18 (58). Największy na Zamojszczyźnie "Wurex" M. Bojara w 2005 zatrudniał 15 instruktorów i dysponował ok. 20 pojazdów, w tym ciężarowe i autobusy, współpracuje z firmą angielską.
W 2016, 2017 i 2018 najwięcej osób do egzaminów przystąpiło w "Dobrej Szkole" Andrzeja Truska (1043, 769, 963), oraz kolejno "Cabrio" Tomasza Nelca (859, 497, 537), "Quattro" Marka Hałuba (269, 177, 205), "Auto Nauka" Marka Zuba (122, 79, 119), "Wurex" Urszuli Bojar (115, 82, 132), w których zdawalność wynosiła 35-40%, 34-45%, 37-49%. W 2020 przeprowadzono w WORD 9,5 tys. egzaminów teoretycznych i 13,5 tys. praktycznych (2019 - łącznie 27,5 tys.), zdawalność 59% teoria i 39% praktyka. W 2020 najwiecej osób zdawało praktyczny w szkołach: Andrzej Trusek  2045 (34,8%), OSK Cabrio - 922 (40,9), Turbo - 482 (42,9), Marek Hołub - 362 (29,5), Tomasz Nelc - 262 (29,2).
W 2019 zamościanom wydano 1889 praw jazdy, cofnięto 686. W zamojskim WORD z oddziałem w Biłgoraju  przeprowadzono w 2020 ponad 8 tys. egzaminów teoretycznych i 11,4 tys. praktycznych. Jedna z osób w 2016-21 bezskutecznie zdawała egzamin 37 razy, w 2022 podawana jest zdająca egzamin praktyczny 68 razy.