Zawiązał się jesienią 1983 w gronie 5 osób (prezes Władysław Różański). Wydano zeszyty ksero: Tu właśnie (1988) i Szept miasta (1989), w których publikowało swoje utwory 13 osób (prawie wszyscy z Zamościa), a w 1993 Zamojskie pejzaże. W 1990 wyszła seria 5 indywidualnych tomików poetyckich NKL (do 1997 - 30 tomików), w 2005 jako 40 tomik M. Duławskiej). W 2000 wydał  Słowa Gorejące. Antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej - 40 poetów Lubelszczyzny. Organizował wieczory poetyckie w Muzeum, Klubie Nauczyciela, też w kościołach.
To samo grono piszących przy końcu l. 80. występowało jako Klub Literacki Zamojskie Pejzaże przy Wydz. OiW UM, któremu prezesował wizytator Różański (1986 - 8 pedagogów): Jadwiga Bieluszko-Górska, Jolanta Dumicz, Maria, Duławska, Rajmund Duławski, Piotr Linek, Maria Niklewicz, Eulalia Tomaszczuk, Władysław Różański, Izabella Chojnacka-Błaszczak, A. J. Misiura, Zofia Kasprzak, Stanisława Gorzkowska, Bernard Jarosz.