W 1965 odbyły się uroczystości oddania się w macierzyńską niewolę Maryi za kościół w świecie współczesnym, 15 X 1965 kolejno w Kolegiacie, kościołach św. Katarzyny, św. Mikołaja i 24 X w kościele  św. Krzyża, w drodze z Tyszowiec do Krynic (obraz przyjeżdżał i wracał na noc do Lublina). Nawiedzenie kopii cudownego obrazu MB Częstochowskiej Zamość przeżywał trzykrotnie.
Przybyłe z Wielączy 20 XI 1971 o 16-tej symbolicznie ramy Obrazu witało 20 tys. wiernych, podczas mroźnej i wietrznej pogody, w nocnej procesji na cmentarz par. uczestniczyło 10 tys. osób (udzielono 8 tys. Komunii), 21-go przeniesione zostały do kościoła św. Katarzyny, 22-go do św. Michała, natomiast do św. Krzyża 27 XI 1971 (z Topólczy). Ponowna peregrynacja miała miejsce 10 V 1983 na budowie kościoła MB Królowej Polski (poświęcono plac), potem całonocna adoracja w Kolegiacie, udział Namysłowiaków uświetniający uroczystość, po czym Kopię przewieziono do Tyszowiec.
Do kolejnego nawiedzenia doszło 17 IX 2004, następnego dnia nastąpiło pożegnanie Obrazu z Diecezją w Rynku Wielkim, z udziałem arcybiskupów J. Michalika i J. Kowalczyka oraz kardynała F. Macharskiego i ponad 30 arcybiskupów i biskupów.
Nawiedziła też Zamość kopia figury MB Fatimskiej 24 I 1996 i relikwie św. Antoniego 19 X 1995.


 * W  2004 Obraz peregrynował kolejno: parafia św. Krzyża, Miłosierdzia Bożego, Królowej Polski, kaplica szpitala papieskiego, parafia św. Alberta, św. Michała, wojskowa, franciszkanów, redemptorystów, św, Katarzyny, katedra
 * W 2004 o opiekę i wstawiennictwo poprosił prezydent M. Zamoyski - Ty Matko Chrystusa spraw, abyśmy słuchali Twojego Syna, żebyśmy go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające.