Ur. w Augustowie, ukończył prawo w Petersburgu, pracował w Rosji. Przybył po przejściu na emeryturę z Suwałk, gdzie był prezesem Sądu Okręgowego. W Zamościu był notariuszem, potem pisarzem hipotecznym SO (1931-34). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. W 1939 fundował nagrodę w zawodach strzeleckich rezerwistów. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).