Jako Pismo perjodyczne młodzieży gimnazjum im. Hetm. J. Zamoyskiego, ukazywała się od 11 XI 1928 (nr 1) - 28 IX 1929 (nr 3) i po przerwie od 13 III 1932, później w 1934-35 jako pismo międzyszkolne, czterech szkół określającym się jako czasopismo literacko-społeczne młodzieży szkolnej Zamościa - z podtytułem "Wydawnictwo Międzyszkolne Koła Prasowego Straż przednia w Zamościu", łącznie 10 numerów. Liczyła 16-20 stron format 31x23, z kolorowymi okładkami (linoryt), ilustracjami, wychodziła w nakładzie 300-1000 egzemplarzy (cena 20-50 gr).
Zwracał uwagę obszerny dział literacki (pierwsze utwory drukował tu Zdzisław Stroiński). Zamieszczano też m.in. wiersze D. Kuzdry, K. Lipczyńskiego, P. Adamczuka. Opublikowano m.in. wywiad z Bolesławem Leśmianem, z M. Pieszką. Zwracała uwagę tematyka patriotyczna, teksty historyczne, szereg materiałów związanych z postacią Szymonowicza. Miała też dodatek germanistyczny (1935), w ramach biblioteczki wyszła książeczka o szkolnym ogrodzie przyrodniczym.
Redaktorem odpowiedzialnym był Tadeusz Gajewski (1928-33), następnie Adam Szczerbowski (1934-35), redaktorami naczelnymi byli uczniowie: Zygmunt Branicki (1928, 1929), Zbigniew Klaudel (1929), Dominik Kuzdra (1932), Wiesław Kłokocki (1933), Stanisław Majdan (1934) i Józef Maciurzyński (1934, 1935).
Okładki z 1934 nr 1 - 5

 * Pierwszy zespół redakcyjny:  Z. Klaudel, J. Łukasik, S. Sieciechowicz, M. Szewc, po przerwie w 1932 - K. Lipczyński, I. Pudłowski, W. Kłokocki, W. Rękawek, W. Zawiliński, D. Kuzdra. W 1935 - naczelny J. Maciurzyński, oraz z gm. męskiego Tadeusz Gołaszewski, Jerzy Hübner, z żeńskiego - Janina Gierszonówna, Janina Jakubasówna, ze szkoły handlowej Joanna Wróblewska, z seminarium Anna Russkówna (ilustracje Gołaszewskiego, Kasprzyka i Słupeckiego).
 * Archiwum Państwowe w Zamościu posiada dziesięć numerów "Naszej Myśli": 1928 nr 1; 1929 nr 1-2; 1932 nr 4; 1933 nr 5; 1934 nr 1-5, pierwsze dwa "świąteczne na 19 III i 3 V. Muzeum Zamojskie posiada także numer 5 z 1935, a także 1928/1, 1929/2, 1932/4, 1933/5.
 * Na pytanie redaktorów o opinię o czasopiśmie, B. Leśmian - Wy młodzi macie piękne pisma swoje. Za moich czasów szkolnych nie śniło nam się nawet o tem i nie wolno było wydawać czegoś podobnego. W piśmie takim mogą się wybić nawet poważniejsze talenty.

 * Czasopisma w tym tytule w latach międzywojennych wydawały także gimnazja w Warszawie, Pińsku, Słoninie oraz liceum handlowe w Bydgoszczy.