Czasopismo wydawane wspólnie przez gimnazjum męskie i żeńskie w Zamościu, w odróżnieniu od strony tytułowej w 1939 ilustrowane graficzne okładki nosiły krótszy tytuł "Nasze Jutro". Wyszły trzy numery, od X 1938 do V 1939. Redaktorem odpowiedzialnym był Michał Bojarczuk, redaktorami Zofia Maślińska (później dr historii sztuki) i Zdzisław Mroziewicz (osobne hasło). Miało 12 s. objętości formatu 31,5x25,5 cm, w nakładzie 500 egz., w cenie 30 gr. W znacznej części poświęcone tematyce patriotyczno-narodowej, także literackiej, zamieszczano reportaże o tematyce społecznej (kilku ziemian interweniowało u M. Bojarczuka), interesującą twórczość poetycką, opowiadania, ponadto reklamy. Debiutował tu Zdzisław Stroiński (osobne hasło), w VIII 1939 zamieścił m.in. artykuł Ojczyzna w potrzebie. Publikowali poezję m.in. Zbigniew Głowacz, Maria Lipczyńska oraz Z. Mroziewicz i Z. Maślińska. Należało do najambitniejszych czasopism szkolnych.