Ur. w Zamościu, ukończył archeologię (Uniwersytet Warszawski, 2001, praca publikowana). Autor wierszy, piosenek i krótkich sztuk mocno zakorzenionych w tradycji, inspirowanych Mironem Białoszewskim. Twórca Teatru Tragicznego, aktor, muzyk (gitara), grał i śpiewał bluesa ("Oscypki"), ob. poezję śpiewaną, współtwórca zespołu "Ofensywa Brunetów". W 2014 zdobył główny laur podczas ogólnop. Festiwalu Bardów w Chełmie. Pracował w "Gazecie Krakowskiej", "Tygodniku Zamojskim", 2005-2011 w "Dzienniku Wschodnim", 2011-2020 w "Kronice Tygodnia", w której prowadzi cykl artykułów popularyzujących historię Zamościa i Zamojszczyzny, od 2019 "Ulice Zamościa", od 2020 związany z "Kurierem Lubelskim".
Jego regionalne opowieści ukazują się w książkach Wizjoner na strychu (2016, s. 415, wyd. II rozszerzone 2017, s. 622), Państwo Zamojskie (2017, s. 403), Skarb znaleziony na strychu - album z fotografiami dot. Skierbieszowa ze zbiorów A. Gąsianowskiego (2018), Uciekany (2019, s. 447). Wydał zebrane utwory dramatyczne (Teatr Tragiczny. Dramaty, 2017) oraz tomiki wierszy Przedpokój (2019) i Wiosna w reżimie sanitarnym (2020). Współpracował także z Katolickim Radiem Zamość i Zamojską Telewizją Kablową.