Ur. w Zamościu, wychowywał się w okolicach domu kultury, ukończył Technikum Elektryczne, pedagogikę (WSP, Kielce) i studia podyplomowe. Harcerz, od 1974 działacz, m.in. związany z MDK (komendant szczepu drużyny artystycznej, drużynowy), od 1980 w Chorągwi Zamojskiej, kierował wydziałami, był z-cą komendanta (1989-98), później Lubelskiej, komendantem Hufca Ziemskiego (od 1999), harcmistrz. Po trzydziestu latach w pracy w harcerstwie w 2011 został dyrektorem Zamojskiego Domu Kultury, czł. Rotary Club (w 1999-2000 prezydent). Był czł. MTA (trzy główne role, m.in. Hamlet 1976, Wielki Bobby 1979).