Ur. w Szczebrzeszynie, absolwentka zamojskiego PLSP, gdzie również uczyła i UMCS (wychow. plastyczne). Początkowo związana z harcerstwem, ob. pracuje w spółdzielni mieszkaniowej (kierowała "Okrąglakiem"). W 1997 założyła stow. "Amazonki", przez 7 lat będąc prezesem, m.in. zainicjowała doroczne "Pikniki Różowej Wstążki" i współpracę ze Lwowem. W 2002 założyła Stow. "Otwarte serca" i "Drukarnia Wyobraźni", współtworzyła "Zamojskie Centrum Wolontariatu". Jest założycielką i prezesem Zamojskiemu Forum Inicjatyw Społecznych. Została "Społecznikiem Roku 2004" w dorocznym konkursie Fundacji im. J. Kuronia. W 2011 odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP. Jej mężem jest  Janusz Nowosad (osobne hasło).