Byli pierwszymi stale urzędującymi dyplomatami. Zamość odwiedzali - Piotr Vidoni (1656), Palavicini (1682), Giovanni Antonio de Via (1698, 1699), arcybiskup Horacjusz Spada (1704), Kazimierz Łubieński (1706), Hieronim Grimaldi (1720), Józef Kowalczyk (1992, 1998, 2006), Celestyno Migliore (2012).